Peoples Meadows in Carmarthenshire / Dolydd y Bobl yn Sir Gaerfyrddin

Peoples Meadow

Peoples Meadows have been suggested by members of the public as their favourite places to see meadow wild flowers. They encompass a range of sites; many with public access, some historic and others modern. Whilst these submissions have not been verified against the criteria of this project they remain valuable places for people to enjoy our wonderful flora.

Awgrymwyd Dolydd y Bobl gan y cyhoedd fel eu hoff lefydd i weld blodau gwyllt y dolydd. Maen nhw’n cynnwys amrywiaeth o safleoedd; nifer ohonynt gyda mynediad i’r cyhoedd, rhai hanesyddol ac eraill yn safleoedd modern. Er nad yw’r rhain wedi eu dilysu yn erbyn meini prawf y prosiect hwn maen nhw’n llefydd gwerthfawr i bobl fwynhau ein fflora gwych.