Brecknockshire / Sir Frycheiniog

Berthlwyd, Pontneddfechan

Coronation Meadow

"The meadows are archetypal flower rich hay meadows – and never cease to amaze me when in full bloom – in their beauty and diversity".

"Mae’r dolydd yn ddolydd gwair nodweddiadol sy’n gyfoethog o flodau– ac rwyf wastad yn rhyfeddu at eu harddwch a’u hamrywiaeth pan maen nhw yn eu blodau.”

- Joe Daggett, National Trust / Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Discover more

Church Meadows, Coelbren

Recipient Meadow
Discover more