Monmouthshire / Sir Fynwy

New Grove & New Grove Farm Meadows, Monmouth / Dolydd New Grove a Fferm New Grove, Mynwy

Coronation Meadow

"A beautiful species-rich meadow with a glorious view of the Brecon Beacons."

"Dôl hardd sy’n gyfoethog o rywogaethau gyda golygfa wych o Fannau Brycheiniog."

- Rebecca Price, Gwent Wildlife Trust / Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent

Discover more

Wyeswood Common, Trellech / Comin Wyeswood, Tryleg

Recipient Meadow
Discover more