Isle of Anglesey / Ynys Môn

Plas Newydd, Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch

Coronation Meadow

"The meadows are often alive with butterflies, burnet moths and bees and are also important for birds, providing both feed and nesting sites for species such as the skylark."

"Mae’r dolydd yn aml yn llawn bywyd gyda gloÿnnod byw, y bwrned a gwenyn ac maen nhw hefyd yn bwysig i adar, yn safleoedd nythu a bwydo i rywogaethau fel yr ehedydd."

- Helen Buckingham, National Trust nature conservation advisor / - Helen Buckingham, Cynghorydd Cadwraeth Natur Ymddiriedolaeth

Discover more

Glasfryn, Dwyran

Recipient Meadow
Discover more

Rhianfa, Dwyran

Recipient Meadow
Discover more