Wrexham / Wrecsam

Old Pulford Brook Meadows, Rossett / Dolydd Nant Old Pulford, Yr Orsedd

Coronation Meadow

One of the best remaining examples of flood-meadow communities and home to the only population of mousetail in Wales 

Un o’r enghreifftiau gorau a erys o gymunedau dôl-lifogydd a chartref i’r unig boblogaeth o gynffon llygoden yng Nghymru

Discover more

Bridge Craft Meadow, Holt / Dôl Bridge Craft, Holt

Recipient Meadow
Discover more