Pembrokeshire / Sir Benfro

Mountain Meadows, Clarbeston Road / Dolydd y Mynydd, Ffordd Clarbeston

Coronation Meadow

Prized for its rare wild flowers (including orchids) and butterflies.

Yn bwysig am ei flodau gwyllt prin (yn cynnwys tegeirianau) a gloÿnnod byw.

Discover more

Castle Meadow, Camrose Farm, Haverfordwest

Recipient Meadow
Discover more

Peoples Meadows in Pembrokeshire / Dolydd y Bobl yn Sir Benfro

Peoples Meadow

Suggested by members of the public as their favourite places to see meadow wild flowers.

Awgrymwyd gan y cyhoedd fel eu hoff lefydd i weld blodau gwyllt y dolydd.

Discover more