Conwy

Mosshill, Penmachno

Coronation Meadow

"The sheer abundance of Devil’s-bit scabious in the late summer is breathtaking."

"Mae toreth o flodau tamaid y cythraul ar ddiwedd yr haf yn olygfa arbennig."

- Sarah Mellor, National Trust / Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Discover more

Tyddyn Afon, Glan Conwy

Recipient Meadow

Nestled on a slope next to the river, two pastures have not been ploughed or re-seeded since the war...

Wrth ymyl glan afon, mae dwy lain o borfa heb eu haredig na’u hailhadu ers y rhyfel.

Discover more