Mid Glamorgan / Morgannwg Ganol

Bryncarnau, Aberdare

Coronation Meadow

"One of the few meadows that has ‘got better’ since the early 1990’s"

"Un o’r ychydig ddolydd sydd wedi ‘gwella’ ers dechrau’r 1990au"

- Julian Woodman, Natural Resources Wales / Cyfoeth Naturiol Cymru

Discover more

Hirwaun, Aberdare / Hirwaun, Aberdâr

Recipient Meadow
Discover more