Montgomeryshire / Maldwyn

Ty Brith Meadows, Four Crosses / Dolydd Tŷ Brith, Four Crosses

Coronation Meadow

"A pocket full of flowers"

"Llond poced o flodau"

- Montgomeryshire Wildlife Trust / - Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Sir Drefaldwyn

Discover more

Hurdley Meadows, Hurdley / Dolydd Hurdley, Hurdley

Recipient Meadow
Discover more

Peoples Meadows in Montgomeryshire / Dolydd y Bobl yn Sir Drefaldwyn

Peoples Meadow

Suggested by members of the public as their favourite places to see meadow wild flowers.

Awgrymwyd gan y cyhoedd fel eu hoff lefydd i weld blodau gwyllt y dolydd.

Discover more