Hurdley Meadows, Hurdley / Dolydd Hurdley, Hurdley

Recipient Meadow

This privately owned field close to Roundton Hill was sown with wildflower seed by volunteers, overseen by Montgomeryshire Wildlife Trust, in July 2016. The field had been harrowed in preparation and after the sowing, it was rolled to help press in the seed.

Hadwyd y cae hwn sy’n eiddo preifat ger Roundton Hill gyda hadau blodau gwyllt gan wirfoddolwyr, dan oruchwyliaeth Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Sir Drefaldwyn, ym mis Gorffennaf 2016. Roedd y tir wedi’i lyfnu cyn ac ar ôl hau. Cafodd ei rowlio i helpu i wasgu’r hadau i’r pridd.