Carmarthenshire / Sir Gaerfyrddin

Cae Blaen-dyffryn, Lampeter / Llanbedr Pont Steffan

Coronation Meadow

"A wonderful meadow with a breathtaking display of butterfly orchids"

"Dôl hyfryd sy’n wledd i’r llygaid gyda thegeirian llyganwyrdd"

- Dr Trevor Dines, Plantlife 

Discover more

Cae Tri-cornel, Lampeter

Recipient Meadow
Discover more

Peoples Meadows in Carmarthenshire / Dolydd y Bobl yn Sir Gaerfyrddin

Peoples Meadow

Suggested by members of the public as their favourite places to see meadow wild flowers.

Awgrymwyd gan y cyhoedd fel eu hoff lefydd i weld blodau gwyllt y dolydd.

Discover more