Gwynedd

Caeau Tan y Bwlch, Caernarfon

Coronation Meadow

"My fondest memories are of warm summer evenings there, sitting quietly and breathing in the scent of the orchids while relishing the setting sun over Caernarfon Bay."

"Mae gen i atgofion braf am nosweithiau cynnes yn yr haf, yn eistedd yn dawel ac yn anadlu arogl y tegeirianau wrth wylio’r haul yn machlud dros Fae Caernarfon."

- Dr Trevor Dines, Plantlife

Discover more

Llwyn Isaf, Clynnog Fawr

Recipient Meadow
Discover more

Penrhyn Castle, Bangor / Castell Penrhyn, Bangor

Recipient Meadow
Discover more

Henbant Bach, Clynnog Fawr

Recipient Meadow
Discover more