Henbant Bach, Clynnog Fawr

Recipient Meadow

This 0.71 hectare site is located on a farm that was abandoned over 40 years ago and managed by extensive grazing since. Purchased in 2012 it is now, along with the other 80 hectares of woodland, ponds, wetland and grazing land, being managed sustainably by its owners. Following the spreading of green hay collected from Gwynedd's Coronation Meadow, Caeau Tan y Bwlch, it is hoped that Yellow rattle and Knapweed will begin to establish on this site.

Mae’r safle 0.71 hectar hwn ar fferm a adawyd dros 40 mlynedd yn ôl, ac sydd wedi’i cael ei phori’n helaeth ers hynny. Prynwyd hi yn 2012 a bellach, ynghyd â’r 80 hectar o goetir, pyllau, gwylptir a phrofa, mae'n cael ei rheoli’n gynaliadwy gan ei pherchnogion. Ar ôl gwasgaru gwair gwyrdd o Ddôl Goroni Caeau Tan y Bwlch yng Ngwynedd, gobeithio y bydd y gribell felen a’r bengaled yn sefydlu ar y safle

Progress / Cynnydd

Read about how restoration work is progressing - Blog

Darllenwch am ddatblygiad y gwaith adfer - Blog