Llwyn Isaf, Clynnog Fawr

Recipient Meadow

Near to Clynnog Fawr on the north coast of the Llyn peninsula, this site of just over 1 hectare will be enhanced over the coming years. Work began in summer 2014 when seed harvested from Gwynedd's donor Coronation Meadow, Caeau Tan y Bwlch, was spread here on harrowed gorund. It is hoped that plant species such as yellow rattle, common spotted orchid, eyebright and pignut will establish here.

Bydd y safle hwn sydd ger Clynnog Fawr ar arfordir gogleddol Pen Llŷn yn cael ei wella yn y blynyddoedd nesaf. Dechreuodd y gwaith yma yn ystod haf 2014 pan gasglwyd hadau o Ddôl y Goron Caeau Tan y Bwlch yng Ngwynedd, a’i hau yma ar dir wedi’i lyfnu. Gobeithio y gwelir rhywogaethau fel y gribell felen, tegeirian brych, effros a chneuen-y-ddaear yn sefydlu yma.