West Glamorgan / De Morgannwg

Hafod Wennol, Pontardawe

Coronation Meadow

"Hafod Wennol epitomises how farming can enhance the conservation interest of an area, carved out centuries ago from the surrounding upland common"

"Mae Hafod Wennol yn enghraifft berffaith o sut mae ffermio’n gallu gwella cadwraeth ardal, wedi’i lunio ganrifoedd yn ôl o dir comin yr ucheldir gerllaw"

- Julian Woodman, National Resources Wales / Cyfoeth Naturiol Cymru

Discover more