South Glamorgan / De Morgannwg

The Parish Field, Cowbridge / Cae’r Plwyf, Y Bontfaen

Coronation Meadow

From April to September visitors to the meadow are treated to a succession of floral displays; firstly several thousand cowslips, then birds foot trefoil and germander speedwell, then lady's bedstraw, knapweed and lastly, devils-bit scabious.

O Ebrill tan fis Medi mae’r naill sioe ar ôl y llall o flodau yn y ddôl i ymwelwyr eu mwynhau; i ddechrau miloedd o friallu Mair, yna pys-y-ceirw a llygad doli, yna brigwyd felen, pengaled ac yn olaf, tamaid y cythraul.

Discover more

St Fagans Orchard

Recipient Meadow
Discover more

Peoples Meadows in South Glamorgan / Dolydd y Bobl yn Ne Morgannwg

Peoples Meadow

Suggested by members of the public as their favourite places to see meadow wild flowers.

Awgrymwyd gan y cyhoedd fel eu hoff lefydd i weld blodau gwyllt y dolydd.

Discover more