Flintshire / Sir y Fflint

Kipper’s Field, Cymau / Cae’r Ciper, Cymau

Coronation Meadow

Home to an abundance of wild flowers such as yellow rattle, red clover, rough hawkbit and common spotted orchid which provide a rich feast for the honey bees kept on the site.

Cartref i doreth o flodau gwyllt, fel y gribell felen, meillionen, peradl garw a’r tegeirian brych sy’n wledd i’r gwenyn mêl a gedwir ar y safle.

Discover more

Shire Hall, Mold / Neuaddy Sir, Yr Wyddgrug

Recipient Meadow
Discover more

Piw Gwyn, Nannerch

Recipient Meadow
Discover more