Shire Hall, Mold / Neuaddy Sir, Yr Wyddgrug

Recipient Meadow

This 1 acre site is located at County Hall in Mold, the main base for Flintshire County Council. The site has been managed as a hay meadow with late season cutting and collection of the cuttings since 2012, it was seeded with green hay in September 2016 and management to encourage biodiversity will continue here into the future. It is hoped that species such as yellow rattle, rough hawkbit and orchids will thrive here.

Mae’r safle 1 erw hwn yn Neuadd y Sir, yr Wyddgrug, prif ganolfan Cyngor Sir y Fflint. Mae’r safle wedi’i reoli fel dôl wair a chaiff ei thorri ar ddiwedd y tymor. Casglwyd y toriadau ers 2012 a gwasgarwyd gwair gwyrdd ym Medi 2016. Bydd y gwaith o reoli’r safle’n parhau er mwyn hybu bioamrywiaeth yn y dyfodol. Gobeithio y bydd rhywogaethau fel y gribell felen, peradyl garw a thegeirianau’n ffynnu yma.