Hafod Wennol, Pontardawe

Coronation Meadow

Nestling in a small valley, Hafod Wennol forms part of a complex of small fields and other farms that are juxtaposed with open hillside that has quite different upland moorland habitats. Winding up through the Common of Mynydd y Gwair, North of Swansea, you look down on the cluster of fields of which Hafod Wennol is the gem amongst these. The farm has a mix of damp pasture and drier hay meadows and pasture. The hay meadows can look spectacular, the best fields standing out in late June with a show of Greater Butterfly Orchid, Greater Burnet, Eyebright and Rough Hawkbit. Later on in autumn these meadows can be sprinkled with the yellows, oranges, white, reds and pinks of waxcap fungi.

Yng nghesail dyffryn bach, mae Hafod Wennol yn rhan o nifer o gaeau bach a ffermydd eraill sydd ar derfyn mynydd agored sydd â chynefinoedd rhostir ucheldir tra gwahanol. Wrth wneud eich ffordd i fyny Comin Mynydd y Gwair, Gogledd Abertawe, rydych yn edrych i lawr ar glwstwr o gaeau a Hafod Wennol yw’r em yng nghanol y rhain. Mae gan yn fferm amrywiaeth o borfa laith a dolydd gwair sychach. Gall y dolydd gwair edrych yn arbennig, ac mae’r caeau gorau ddiwedd Mehefin yn cynnwys y Tegeirian Llydanwyrdd, Bwrned Mawr, Effros a Pheradyl Garw. Yn ddiweddarach yn yr hydref mae’r dolydd yn frith o ffyngau cap cwyr melyn, oren, gwyn, coch a phinc.

Please note, Hafod Wennol Coronation Meadow is only open to the public on specially arranged days - more details to follow.

Nodwch, dim ond ar ddiwrnodau a drefnir yn arbennig y mae Dôl Goroni Hafod Wennol yn agored i’r cyhoedd – mwy o fanylion i ddilyn
 

Species to spot / Rhywogaethau i’w gweld • Greater butterfly orchid

  Best time to see: June - July

  Despite its name this dainty flower is largely pollinated by moths, attracted by a vanilla scent that grows stronger at night. The lesser butterfly orchid looks very alike - the main difference the size and position of its pollen sacs.

  Did you spot this species...?
  Share your find on Twitter or Facebook


 • Great burnet

  Best time to see: April - Aug.

  The bulbous, blood-red heads of this member of the rose family often indicate a floodplain meadow. The name burnet comes from the Old French for 'dark brown' - the same source as 'brunette'. 

  Did you spot this species...?
  Share your find on Twitter or Facebook


 • Marsh fritillary

  Best time to see: May - June

  Once common, this butterfly is now one of our most threatened. It feeds on Devil's-bit scabious. Early lepidopterists called it the "greasy fritillary" because of its shiny appearance. Image © Andrew Curtis/CC BY-SA

  Did you spot this species...?
  Share your find on Twitter or Facebook