Peoples Meadows in Pembrokeshire / Dolydd y Bobl yn Sir Benfro

Peoples Meadow

Peoples Meadows have been suggested by members of the public as their favourite places to see meadow wild flowers. They encompass a range of sites; many with public access, some historic and others modern. Whilst these submissions have not been verified against the criteria of this project they remain valuable places for people to enjoy our wonderful flora.

Dewiswyd y rhain fel hoff safleoedd y cyhoedd i weld blodau gwyllt y dolydd. Awgrymwyd Dolydd y Bobl gan y cyhoedd fel eu hoff leoedd i weld blodau gwyllt y dolydd. Maen nhw’n cynnwys amryw o safleoedd; nifer gyda mynediad i’r cyhoedd, rhai’n hanesyddol ac eraill yn safleoedd modern. Er nad yw’r safleoedd hyn wedi eu dilysu yn erbyn meini prawf y prosiect hwn maen nhw’n lleoedd gwerthfawr i bobl fwynhau ein fflora gwych.