Bridge Craft Meadow, Holt / Dôl Bridge Craft, Holt

Recipient Meadow

With the work overseen by North Wales Wildlife Trust this small grassland beside the bridge between the villages of Holt and Farndon was seeded by the spreading of wildflower-seed rich hay bales in 2016. The site had first been weeded and power harrowed.

Dan oruchwyliaeth Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru hadwyd y borfa fach hon ger y bont rhwng pentrefi Holt a Farndon trwy wasgaru’r byrnau llawn hadau blodau gwyllt yn 2016. Roedd y safle wedi cael ei chwynnu a’i lyfnu.