Glasfryn, Dwyran

Recipient Meadow

This site of just under a hectare, which has been sympathetically managed as species rich grassland for many years, will be further enhanced. Works began in summer 2014 when seed harvested from Anglesey's donor Coronation Meadow was spread over the ground here, which had been scarified in preparation. It is hoped that in future, wild orchids will establish here and thrive.

Above, seed is harvested from Plas Newydd, the donor meadow.

Bydd y safle, sydd ychydig dros un hectar ac wedi cael ei reoli’n ofalus fel porfa sy’n gyfoethog o rywogaethau am nifer o flynyddoedd, yn cael ei wella ymhellach. Dechreuodd gwaith yma yn ystod haf 2014 pan heuwyd hadau o Ddôl Goroni Ynys Môn ar y tir yma, oedd wedi’i ddigroeni’n barod i hadu. Gobeitio y bydd tegeirianau gwyllt yn sefydlu a thyfu yma yn y dyfodol.

Uchod, casglu had o Blas Newydd, y ddôl sy’n rhoi’r had.