Rhianfa, Dwyran

Recipient Meadow

This small site of just under half a hectare, and flanked by the Anglesey Coastal Footpath, will be enhanced over the coming years. Work began in summer 2014 when the ground was scarified in preparation for green hay, harvested from Anglesey's donor Coronation Meadow at Plas Newydd, to be spread at Rhianfa. It is hoped that through these works, species of wild orchid will establish and thrive here.

Bydd y safle bach hwn sydd ychydig o dan un hectar, a ger Llwybr Arfordir Môn, yn cael ei wella yn y blynyddoedd nesaf. Dechreuodd gwaith yma yn ystod haf 2014 a chafodd y tir ei ddigroeni yn barod  gyfer gwasgaru gwair gwyrdd, a ddaeth o Ddôl Goroni Plas Newydd yn Ynys Môn. Gobeithio y bydd rhywogaethau o degeirianau gwyllt yn sefydlu a thyfu yma.