The Warren, Bodfari

Recipient Meadow

This half hectare meadow sits within the grounds of The Woodland Skills Centre and was seeded using green hay in August 2016. Future plans here are to harvest seed to grow plug plants with volunteers to go back into the meadow and surrounding area.

Mae’r ddôl hon yn hanner hectar ac ar dir y Ganolfan Sgiliau Coetir. Hadwyd gwair gwyrdd yno yn Awst 2016. Mae cynlluniau yn y dyfodol i gasglu’r hadau i dyfu planhigion bach plwg i’r gwirfoddolwyr eu hau yn y ddôl a’r ardal gerllaw.