Ty’n y Wern, Bryneglwys

Recipient Meadow

This 2 acre site is located in the village of Bryneglwys within the Clwydian Range and Dee Valley AONB on a farm of Welsh Black cattle and local breed sheep. The site was seeded using green hay in August 2016 and the future plan is to manage the area using livestock to create a stunning display of yellow rattle, knapweed and vetch.  Please note that this site is privately owned and access is through pre-arranged open days.

Safle 2 erw yw hwn ym mhentref Bryneglwys o fewn ardal Bryniau Clwyd ac AHNE Dyffryn Dyfrdwy  ar fferm gwartheg duon a defaid sy’n cael eu magu’n lleol. Hadwyd gwair gwyrdd yno yn Awst 2016. Mae cynlluniau yn y dyfodol i reoli’r ardal gyda da byw er mwyn creu arddangosfa arbennig o’r gribell felen, pengaled a ffacbys.